Advokat Geir Berg

Om

Advokatfirmaet Berg holder til i Fakkelgården på Lillehammer.  Jeg bistår privatpersoner og virksomheter og har særlig erfaring innen arbeidsrett, arv og avtaler. Jeg har i videre erfaring fra tilsynsvirksomhet innen barnevern, sosialtjeneste og helsevirksomhet (både spesialisthelsetjeneste og kommunal). Jeg har også jevnlig arbeidet med særskilte temaer knyttet til offentleglova (regler om offentlig søkerlister og hva som kan unntas innsyn), og forvaltningslovens regler om habilitet.

Juridiske fagområder

 • Jeg tilbyr juridisk rådgiving innen flere områder.
 • Arverett
 • Familierett
 • Arbeidsrett
 • HR-tjenester
 • Helserett
 • Gründerjuss
 • Forbrukerjuss
 • Utlendingsrett
 • Internkontroll – compliance
Kurs og undervisning
 • Forhandlinger
Kurs og undervisning

Foredrag

Jeg driver også utstrakt foredrags- og undervisningsvirksomhet innen de samme områder.

Eiendomsmegling

Jeg påtar meg også eiendomsmeglingsoppdrag, der forretningsmodellen min bygger på et forutsigbart og fast honorar (23 900)) for alle objekter; både fritid og bolig.

Kontakt

Ta kontakt med din forespørsel, og skriv gjerne noen ord om hva saken dreier seg om. Hold det i generelle vendinger og unngå personsensitive opplysninger. Jeg holder til på Fakkelgården i nærheten av Høyskolen.

E-postadresse: geir@advokatfirmaetberg.no

Telefon: 922 08 557