Forbrukerjuss

Mangel ved eiendom, tjenester og ting?

Når kan man si at huset eller hytta har en mangel? Når er avviket fra det man ville ha så stort at det er et avtalebrudd? Når kan man klage på håndverkeren? Og når må flyselskapet dekke dine utgifter ved forsinkelser og kanselleringer?

I løpet av de tre siste tiårene har stortinget vedtatt en rekke lover som har til hensikt å regulere områder der forbrukere møtte større kommersielle aktører. Kjøpsloven kom i 1988, vi fikk avhendingsloven, lov om håndverkertjenester for forbrukere, bustadoppføringslova, pakkereiseloven mv.

Felles for disse lovene er at de innførte «minimumsrettigheter» for forbrukere, altså regler som ikke kunne fravikes til ugunst for forbrukerne.

Det reiser seg mange spørsmål i tilknytning til anvendelse av denne typen forbrukerrettighetslover:

  • Hvem er forbruker?
  • Når foreligger en kontraktsrettslig mangel eller forsinkelse som kan gir grunnlag for krav?
  • Og hvilken krav kan man sette frem?
  • Når må man reklamere? Og hva ligger i en reklamasjon?
  • Når begynner fristene å løpe og når har man foretatt en tilstrekkelig fristavbrytende handling?
  • Hva kan forbruker kreve? Omlevering, prisavslag, erstatning, heving eller en kombinasjon av flere rettsfølger?
  • Hva når forbruker kjøper av forbruker?
  • Gjelder det særlige regler for bruktbilkjøp?