Kurs og undervisning

Jeg har mange års erfaring med å undervise i offentlig og privat virksomhet i helserettslige spørsmål, herunder reglene i Helsepersonelloven om:

  • Taushetsplikt og opplysningsplikt