Offentlige anskaffelser

Forbigått leverandør? Klage på tildeling?

Advokatfirmaet Berg bistår deg i alle trinn av prosessen – innsyn i vurderingene, klage, søksmål og erstatning.

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde nesten 480 milliarder kroner i 2015 (ifølge SSB). Anskaffelsene gjelder alt i fra innkjøp innenfor store byggeprosjekter, kjøp av konsulenttjenester, spesialisert utstyr til helsevesenet, tjenestebiler – og et utall andre varer og tjenester.

Lar du en advokat med relevant erfaring bruke noen timer på å gjennomgå konkurransegrunnlaget og ditt tilbud, kan du sikre deg at du blir tatt med i betraktningen når kontrakt skal tildeles.

Advokatfirmaet Berg har erfaring fra en av innlandets største anskaffere, Sykehuset Innlandet HF, og jeg bistår både offentlige anskaffere og leverandører i alle trinn av prosessen:

  • Utforming av et best mulig tilbud
  • Forhandlinger med offentlige oppdragsgivere
  • Kreve innsyn
  • Klage på kontraktstildeling
  • Begjære utsatt tidspunkt for kontraktsinngåelse (midlertidig forføyning)
  • Utforming av klager til KOFA
  • Rettslige prosesser og krav om erstatning

Urettmessig avvisning og uriktig tildeling kan gi rett til erstatning

Det er mange parter i en anskaffelsesprosess, og siden man bare kan inngå avtale med én, blir det opptil flere tapere. Forbigåtte leverandører kan angripe anskaffelsesprosessen på flere måter, og i ytterste konsekvens kan man oppnå erstatning som om man hadde vunnet konkurransen.  For offentlige oppdragsgivere blir det derfor vesentlig å sikre at innkjøpet er gjort etter boka, og at anskaffelsesregelverket er fulgt til punkt og prikke. Gevinsten av en god avtale kan fort bli borte dersom man må beskjeftige seg med rettslige prosesser i etterkant.