Forhandlinger

Fordeler ved forhandlinger

Forhandlinger handler om å komme frem til et resultat som partene i en konflikt kan være fornøyde med. Det innebærer som ofte et kompromiss, og det er meglerens oppgave å hjelpe partene til å finne gode løsninger.

Det begynner med en interesseanalyse. Hva er viktig for partene? Interessene bør skrives ned og kanskje visualiseres i tegnede bokser eller sirkler. Har man noen felles interesser? Tid og penger? Å ta en sak til retten betyr i praksis at man mister kontrollen med utfallet. Det betyr uten unntak at det går mye tid til forberedelser.