Helserett

For privatpersoner vil de viktigste spørsmålene være om man har fått den helsehjelpen man har krav på innen den tiden man har rett til. Her har kommunene og sykehusene et selvstendig og til tider overlappende ansvar og klager i denne forbindelse rettes først til riktig nivå og deretter til Fylkesmannen.

Helserettslige problemstillinger havner sjelden i rettsapparatet. Det er for en stor del forvaltningen som rettleder og saksbehandler klager og spørsmål om en virksomhet eller helsepersonell har gitt forsvarlig helsehjelp eller brutt andre lovpålagte plikter. Men private kan alltid forfølge en forvaltningsavgjørelse for sivile domstoler, dersom man mener avgjørelsen er feil.