HR-tjenester

HR-tjenester

For alle virksomheter, offentlige som private, vil den mest kritiske ressursen fortsatt være de ansatte – human resoursces.  HR-relaterte advokattjenester fra advokatfirmaet berg inkluderer et totalspekter:

  • Behovsanalyse før utlysning av ledig stilling
  • Kvalitetssikring av utlysning
  • Rekruttering, herunder intervju, referansesjekk mv
  • Oppfølging av ansatte, herunder arbeidsmiljøproblematikk og konflikthåndtering
  • Oppfølging og veivalg ift personalsaker og avslutning av arbeidsforhold