Advokatpriser arbeidsrett

Advokat Geir Berg og Marianne Berg gir deg i starten en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak. Om du ønsker å gå videre med saken avtales en ramme for tidsbruk. Det påløper ingen kostnader før det er avtalt et oppdrag.

Dersom du er arbeidstaker og du vinne frem med dine argumenter vil det gjennomgående være arbeidsgiver som dekker dine kostnader til advokat.

For arbeidsgivere avtales oppdragene i hvert enkelt tilfelle.