Advokatpriser

Advokaten gir deg i starten en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak. Om du ønsker å gå videre med saken kan vi avtale en ramme for tidsbruk. Det påløper ingen kostnader før det er avtalt et oppdrag.

Det er flere dekningsmuligheter som må undersøkes, herunder fri rettshjelp eller forsikringsdekninger. Rettshjelpsdekning er en del av de vanlige tingforsikringer, så som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring.

Det er også verdt å merke seg at advokatbistand som får forvaltningen til å endre et vedtak eller en uholdbar rettsoppfatning til din gunst kan kreves dekket etter forvaltningsloven § 36.

Firmaets timepriser starter på 1025 (offentliges salærsats). Timepriser for de enkelte oppdrag avtales særskilt med klienten.

Fastpris på eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

Jeg påtar meg også eiendomsmeglingsoppdrag til fast pris – 69 000-, for alle objekter; både fritid og bolig. Se nærmere under fanen «eiendomsmegling».

Oppgjørsoppdrag utføres for 12 500,-

I tillegg kommer advokatens ansvarsforsikring på 0,5 promille av kjøpesummen (ved salgssum 3000 000 utgjør forsikringen et tillegg på 1500,-)

Er du i tvil om hvordan du best skal få dekket ditt behov for bistand? Send meg en mail på geir@advokatfirmaetberg.no, eller bruk kontaktskjemaet til høyre på hjemmesiden.