Prisopplysninger

Jeg ønsker å være konkurransedyktig på pris.  Jeg gir inntil en times uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak. Salærets størrelse avhenger av medgått tid og sakens vanskelighetsgrad. Om du ønsker å gå videre med saken kan vi avtale en ramme for tidsbruk. Det påløper ingen kostnader før det er avtalt et oppdrag.

For offentlige virksomheter eller næringslivsklienter avtales honorar særskilt. Det samme gjelder for undervisningsoppdrag.

Som klient hos meg skal du alltid vite hvor saken din står og hvor mye tid som er medgått. Det er flere dekningsmuligheter som må undersøkes, herunder fri rettshjelp eller forsikringsdekninger. Rettshjelpsdekning er en del av de vanlige tingforsikringer, så som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring.

For spesifikke tingforsikringer som hus/fritidsboligforsikring og bil/båtforsikringer er det kun tvister vedrørende de forsikrede eiendommene eller kjøretøyene som dekkes.

Når det gjelder rettshjelp under innboforsikringen er det tvist som privatperson som dekkes. Dette vil kunne være tvist som følge av personskader, kjøpstvister, tvist om leiekontrakt, tvist om oppfyllelse av kontrakter m.m.

Er du i tvil om du har en forsikring som dekker det du i øyeblikket har behov for? Send meg en mail på geir@advokatfirmaetberg.no, eller bruk kontaktskjemaet til høyre på hjemmesiden.

For eiendomsmegling gjelder en fast honorarsats – 37 500 NOK. Se under fanen «fastprismegleren» for nærmere informasjon.