Advokatpriser

Jeg gir inntil en times uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak. Om du ønsker å gå videre med saken kan vi avtale en ramme for tidsbruk. Det påløper ingen kostnader før det er avtalt et oppdrag.

Det er flere dekningsmuligheter som må undersøkes, herunder fri rettshjelp eller forsikringsdekninger. Rettshjelpsdekning er en del av de vanlige tingforsikringer, så som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring.

Det er også verdt å merke seg at advokatbistand som får forvaltningen til å endre et vedtak til din gunst kan kreves dekket etter forvaltningsloven § 36.

For noe nærmere avgrensede oppdrag tilbyr jeg en svært konkurransedyktig pris.  Dette gjelder blant annet for testament, ektepakt og samboeravtale, men kan også være aktuelt for andre oppdrag der det er en risiko knyttet til omfang. En fastpris gir deg som klient eller kunde en garanti for det totale omfanget av oppdraget.

 

Fastpris på eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

Jeg påtar meg også eiendomsmeglingsoppdrag til fast pris – 45 000-, for alle objekter; både fritid og bolig. Se nærmere under fanen «eiendomsmegling».

Oppgjørsoppdrag utføres for 9375,-

Er du i tvil om hvordan du best skal få dekket ditt behov for bistand? Send meg en mail på geir@advokatfirmaetberg.no, eller bruk kontaktskjemaet til høyre på hjemmesiden.