Eiendomsmegler

Fastprismegling; 69 000,-

Advokatfirmaet Berg, Lillehammer tilbyr spesialiserte meglingstjenester til fastpris  69.000,- enten oppdraget gjelder Drammensveien 1 eller ei koje på fjellet.

Det er fordi prinsippene for boligsalg er de samme uansett. Hovedsaken er å skape trygge rammer for handelen for begge parter, og forutsigbarhet gir trygghet. Trygghet henger også sammen med fagkunnskap og god kjennskap til byen vår og ditt nabolag. Advokatfirmaet har flere års erfaring med megling.

Fastprisen inkluderer alt som kan forhåndsbestemmes, som foto, innhenting av eiendomsopplysninger, takstrapport, utarbeiding av annonser til Finn samt Finn-annonsering.

Ønskes det eierskifteforsikring vil dette komme i tillegg og prisen avhenger av salgssum og type objekt.

Enkelte objekt vil trenge spisset markedsføring som innebærer direkte markedsføring i nabolaget, eller annonsering i andre medier enn kun Finn. Det vil i så fall naturligvis komme i tillegg til fastprisen.

Kan det bli enklere? Bestill en befaring ved å kontakte meg geir@advokatfirmaetberg.no

Oppgjørsoppdrag; 12 500,-

I tillegg kommer ansvarsforsikring på 0,5 promille av kjøpesummen. Ved kjøpesum 3000 000 utgjør forsikringen 1500,-

I fall du har funnet en kjøper, eller det gjelder innkjøp i bolig etter etablering av samliv, så krever bankene at du benytter enten megler eller advokat til å håndtere oppgjøret. Advokatfirmaet Berg tilbyr fastpris for oppgjørsoppdrag; 12500,- + 0,5 promille av kjøpesum.

Oppdraget er da ikke omfattet av lovens regler om meglers ansvar, og omhandler kun oppgjøret mellom partene. Dersom kjøper skal ha lån hjelper jeg til slik at kjøpers bank får etablert pant og tinglyser dette. Kjøpesummen vil gå gjennom Advokatfirmaets klientkonto og gå til utbetaling når eventuelle heftelser er slettet og nytt skjøte er tinglyst.

Firmaet har bred erfaring med oppgjørsoppdrag for klienter i hele landet.