Tvist om eiendom eller håndverkertjenester?

Tvist om eiendom og håndverkertjenester?

Når har man grunnlag for en tvist om huset eller hytta eller en håndverkertjeneste? Når er avviket fra det forventede så stort at det er et avtalebrudd? Når kan man klage på håndverkeren? Du må påvise en mangel eller forsinkelse før du har grunnlag for en tvist.

For forbrukeren vil det ofte være vanskelig å stå opp mot en profesjonell leverandør, og det vil oppleves som vanskelig å klage på en vare, et hus eller en tjeneste. Det er ikke lett å vite om et forhold er viktig nok til å være en mangel eller om fakturaen for tjenesten er reell i forhold til det arbeidet som er gjort.

Min erfaring som eiendomsadvokat på vegne av klienter i tvister om eiendomskjøp og tvister om håndverkertjenester, er at det sjelden er røyk uten ild. Dersom du stusser på fakturaen vil du i de fleste tilfeller ha krav på en spesifisert regning. Da må håndverkeren redegjøre for hvordan tiden er brukt.

Du må passe på å si fra, reklamere, innen rimelig tid fra da du ble oppmerksom på tvistegrunnlaget, og du må si fra hva tvisten gjelder. Det er en fordel om fakturaen ikke er betalt enda, og du kan også holde betaling helt eller delvis tilbake. Da gir du den profesjonelle en grunn til å se på saken sammen med deg, fordi de fleste gjerne vil unngå en tidkrevende og kostbar eiendomstvist.

Håndverkere har som regel så mye å gjøre at de heller vil bli ferdige med tvisten enn å involvere advokat til å besvare brev og mailer. Det koster både tid og penger å møte i forliksråd og rettsapparat.

Dersom du mener det er en mangel ved huset eller hytten eller at håndverkertjenesten ikke er levert som avtalt kan du ha grunnlag for et krav.

Eiendomsadvokaten din kan sette frem krav om ny vare, utbedring, prisavslag, heving av kjøpet eller økonomisk erstatning. Husk at de fleste forbrukere har innboforsikringer som dekker advokatutgifter for eiendomstvister og håndverkertvister.

Ta kontakt for uforpliktende sak om din mulige tvistesak. Sammen kan eiendomsadvokat og klient finne en strategi som redder din avtale, enten det gjelder tvist i forhold til eiendomskjøp, håndverkertjenester eller alminnelige kjøp.