Kontaktinformasjon

Ta kontakt med din forespørsel, og skriv gjerne noen ord om hva saken dreier seg om. Hold det i generelle vendinger og unngå personsensitive opplysninger. Advokat Geir Berg holder til på Fakkelgården i nærheten av Høyskolen på Lillehammer.

Telefon: 92 20 85 57